Backup

Molnbackup

online backup
backup

Lösningar på plats

Backup Online & Offline

Online lösningar finns för dig som jobbar i molnet. Vi erbjuder säkra, smarta och bekymmersfria lösningar för dina applikationer och känsliga företagsdata.

Man kan även skapa en kopia offline, en lösning för dig som har applikationer och servrar på plats hos er där ni ställer höga krav på säkerhet och driftsäkerhet.

Vi kan hjälpa dig med tryggheten av att veta att dina filer och dokument alltid är säkert förvarade.