Backup

Molnbackup

Vi erbjuder säkra backup lösningar som är framtidssäkrade. Automatisk kopiering av företagets datorer till ett svenskt moln. Med tjänsten skapas en säkerhetskopia av filerna i datorn automatiskt, där de ligger skyddade från datorstöld eller datorhaveri.

Lösningar på plats

Med Backup Server säkrar företaget kostnadseffektivt upp företagets Windows-server. Tjänsten säkerhetskopierar öppna/låsta filer (VSS), databaser (MySQL, MS SQL Server), lokala filer och mappar, nätverksdiskar, databaser, epost-lådor och annan applikationsdata (profiler) med mera.

Backup Online & Offline

Online lösningar finns för dig som jobbar i molnet. Vi erbjuder säkra, smarta och bekymmersfria lösningar för dina applikationer och känsliga företagsdata.

Man kan även skapa en kopia offline, en lösning för dig som har applikationer och servrar på plats hos er där ni ställer höga krav på säkerhet och driftsäkerhet.

Vi kan hjälpa dig med tryggheten av att veta att dina filer och dokument alltid är säkert förvarade.
Copyright © 2023 Done IT Konsult AB

Webbplats av Area81.se